תמונות

חיילים ליד רכבים צבאיים דן גוספסון צילום: דן ג'וספסון