תמונות

עד כאן. נישיקורי הובס בדרך הביתה (gettyimages)