תמונות

דרוגבה חוגג. שער יתרון לבלוז (GettyImages)