תמונות

אוהדי כפ"ס. כ-150 יגיעו על חשבון ההנהלה (אלן שיבר)