תמונות

פיתוח חדש שיחמם את האוכל של החיילים בשטח צילום: דו"צ