תמונות

גלבאן. בקבוצה החליטו לא לסכנו (אלעד ירקון)