תמונות

ווקר, טרנר והייוורד. יהיו חיים קשים (gettyimages)