תמונות

ממן מימין, לוונטל משמאל. משחזרים את הדרבי (שי לוי)