תמונות

משחק קליל הפך לניצחון בשיניים (gettyimages)