תמונות

בתמונה: דמאיו ושטר המשכורת השנתי שלו, באלפי שקלים