תמונות

טפט במראה ענפים, 210 שקלים למטר, גולדשטיין גלרי טפט. צילום לוק רינ צילום: לוק רינסן