תמונות

תחרות עיצוב, הבר המנצח באוסטרליה, Archie Rose Distilling Co. (12)