תמונות

פירלו, וידאל, טבס. משם סוזה הגיע (gettyimages)