תמונות

טלי נוי. במדים הישנים של הקבוצה (רולנדי ברנשטיין)