תמונות

המרכז האקדמי ויצו חיפה, תקשורת חזותית, עינת רודמן ושני זלצמן (2)