תמונות

משחקים עם המקומיים. מגמה צ'אלנג' צילום: אסנת קרסננסקי