תמונות

מגדלי הבוסקו ורטיקלה צילום: לירון מילשטיין