תמונות

מבט כולל אחרי שיפוץ - דנה שבדרון2 צילום: שי אפשטיין