תמונות

הקבוצה שלו פחות מאומנת. יוקאנוביץ' (אלן שיבר)