תמונות

ורמוט הערב. אחד המפתחות של האדומים (עמית מצפה)