תמונות

המאמן הלאומי,פררנדס, על מקרר הארטיקים בגרונדמן (דרור עינב)