תמונות

בלדוט, לוזון, גוטמן ובאדיר היום (דרור עינב)