תמונות

"שמח מהצמד, מאוכזב מהתוצאה". יצחק (אלן שיבר)