תמונות

עמוס לוזון, תזוזה שלהם הצידה תעשה טוב (אריאל נובק)