תמונות

אדי קואז, שוקי קואז ואורן סמדג´ה . לאנשי הג´ודו בטן מלאה עליו (דרו