תמונות

שרון: "מוני הרגיש אפס כשלא זומן לטקס" (יעל מרגלית)