תמונות

פרויקט שנות טובות חדשות, תמר נהיר-ינאי, גדולה