תמונות

ספרים צבאיים צילום: דודי אייזנטל, עיתון "במחנה"