תמונות

צבי ברוק, מטבח צילום: גדעון לוין 181 מעלות