תמונות

מכתב של ארגון שח"ם נגד תיאטרון חיפה צילום: חדשות 2