תמונות

אל"מ יואל בן פורת, מפקד יחידה 848 במלחמת יום כיפור צילום: ארכיון צה"ל במשרד הביטחון