תמונות

ניר נחום. קיבל את המספר שביקש (אלעד ירקון)