תמונות

כהן, מוסא ומסיקה מרוצים מהנקודה (משה חרמון)