תמונות

נסטיה צ´ה בבית הדין. הורחק מ-3 משחקים (יניב גונן)