תמונות

אריאס מתעופף. נעשתה עליו עבירה? (משה חרמון)