תמונות

יפו, משטרה, חיסול, רצח, מזפ צילום: חדשות2 - עזרי עמרם