תמונות

משאיות אוכל, אוטואוכל בדרכים. צילום אסף עברון צילום: אסף עברון