תמונות

איריס על המחשב בבית החולים צילום: תומר ושחר צלמים