תמונות

קנדה, ידין וללה לא יודעים את נפשם מרוב אושר (שי לוי)