תמונות

עוד משחק שהוא מסיים בראש טור הקולעים. היקמן (gettyimages)