תמונות

יחסי הכוחות ברורים לו, אבל הוא לא מפחד. בכר