תמונות

כשיוצאים מהכלים- רק הגמד מוכן להפשיל שרוולים