תמונות

"פעם ראשונה שחיבקתי שופט". קורן על גרינפלד (אלן שיבר)