תמונות

שוב לא משחקים כדורגל. יובה מושבתת (gettyimages)