תמונות

יהיה חייב למצוא פתרונות. גוטמן (צילום: אלן שיבר)