תמונות

דוראנט. האש הפנימית יכולה לפרוץ בכל רגע (getty)