תמונות

תהווה יריבה ראויה? שחקני חיפה (מיכה קיזנר)