תמונות

"לא מאמין שהם לא עשו כלום". גבאי. החלה החקירה במשטרה