תמונות

חבשי בקבוצה הבוגרת. תקע יתד בחיפה (צילום: יוסי שקל)