תמונות

במרחק נגיעה מהיורו. אוהדי איסלנד (gettyimages)